otroška igrišča

Pomen fantazijskih igral na otroškem igrišču

Marta Korošec, Ravnateljica Vrtca Vodmat
Kot v večini vrtcev, smo se tudi pri nas soočali s problemom varnosti igral in igrišč v celoti in se pripravljali na nove zakonske zahteve iz tega področja. Veliko igral smo morali zaradi dotrajanosti in neustreznosti novim standardom odstraniti, za nova otroška igrala in celostno obnovo igrišč pa ni bilo dovolj sredstev. Bili smo pred dilemo, ali naj kupimo na obeh večjih igriščih po eno večje otroško igralo ali raje  igrišči napolnimo z več manjšimi in cenejšimi igrali.