Vrtec Hansa Christiana Andersena, Ljubljana

Ravnateljici se zahvaljujemo, ker nam je zaupala izgradnjo igrišč v enotah njenega vrtca.

Strokovne delavke enote Krtek so zapisale: »Novo igrišče smo pridobili ob gradnji enote Krtek na Celovški 161. To prvotno ni bilo predvideno in je nastalo na pobudo vrtca, ki so jo podprli tudi stanovalci in četrtna skupnost Šiška. Sredstva sta zagotovila MOL in donator Rotary kluba LJ. Center. Tako nam je uspel "podvig" za katerega so si krajani brez uspeha prizadevali že dolga leta. Načrte za igrišče je pripravila arhitektka Andreja Štrukelj. Izbrali smo igrala podjetja Ecoplay. Na igrišču imamo peskovnik, gugala na vzmeteh, gugalnice, tobogan s plezali v obliki dinozavra, vlak, koše za smeti, mize in klopi. Od vrtca do igrišča vodi kratka asfaltirana pot, ki jo z otroki prehodimo peš, otroci, ki še ne hodijo se peljejo z lesenim vozom. Igrišče je zaščiteno z ograjo in zelo pregledno. Igrala so primerna za vsa starostna obdobja, tako za jaslične kot tudi za predšolske otroke.

STROKOVNI POGLED NA FUNKCIJO IGRAL

PESKOVNIK

 • Otroci v peskovniku: manipulirajo z naravnim materialom-mivko.
 • Umetniško izražanje.
 • Konstruirajo in gradijo.
 • Hoja po različni podlagi (mivka,trda tla).
 • Razvijanje fine in grobe motorike,ter drugih gibalnih spretnosti(ravnotežje, koordinacija,…).
 • Umiritev in sprostitev.

GUGALA NA VZMETEH

 • Razvijanje ravnotežja.
 • Sproščanje energije in zabava.
 • Navajanje na pravila na igrišču (otroci počakajo na vrsto, pravilna uporaba igrala,…).

GUGALNICE

 • Zibanje pomeni otroku umiritev,"povratek v materin objem".
 • Navajanje na pravila pri in na igralu.
 • Usvajanje fizikalnih zakonov(nihanje, poganjanje,..)

TOBOGAN S PLEZALI V OBLIKI DINOZAVRA

 • Razvijanje gibalnih sposobnosti in oblik gibanja: moč, koordinacija, ravnotežje, plezanje, plazenje, visenje, vlečenje, hitrost.
 • Različne elementarne igre: skrivanje,..
 • Navajanje na pravila na igralu.
 • Individualno reševanje problema (otrok poišče svojo pot).

RAZLIČNE PODLAGE NA IGRIŠČU

 • Travnati del: proste igre, razna srečanja, elementarne igre,…
 • Asfaltna krožna pot: izvajanje naravnih oblik gibanja (hoja, tek, skoki, vožnja s tricikli, …).
 • Peščeni del- drobni kamni, ki jih otroci uporabljajo pri igri.
 • Podlaga iz tartana, ki ščiti in blaži padce z igral.

LESENI VLAK

 • Socializacija: druženje, razvijanje domišljije, upoštevanje pravil…
 • Stik z naravnim materialom.
 • Razvijanje gibalnih sposobnosti in spretnosti.

LESENE KLOPI IN MIZE

 • Socializacija: namizne igre, ustvarjalne delavnice, prostor za počitek in odmik, socialne igre, prostor za odlaganje pripomočkov.

KOŠI ZA SMETI

 • Ekologija: navajanje otrok na urejeno igrišče in čistočo, ločevanje odpadkov.

Vsa ta igrala obkrožajo drevesa, ki nas v poletnem času ščitijo pred sončnimi žarki, jeseni nas razveselijo s svojimi plodovi in listjem, pozimi pa dajejo zavetje pticam, ki jih privabimo s ptičjimi hišicami, spomladi pa opazujemo brstenje dreves.«

Arhitektka Andreja Štrukelj Sinčič pa je o načrtovanju tega igrišča zapisala:
»Zaradi prostorske stiske v ljubljanskih vrtcih, se je Mestna občina Ljubljana, kot investitor, odločila v vrtec preurediti nekdanje prostore knjižnice Šiška. V stanovanjskem bloku ob Celovški cesti v Ljubljani smo uredili enoto vrtca H. C. Andersen s tremi oddelki za otroke 1. starostne skupine. Ker obstoječi prostori knjižnice niso imeli pripadajočih zunanjih površin, se je našel prostor za otroško igrišče na zelenici med bloki. Stanovalci sosednjih blokov so se s predlagano lokacijo strinjali, saj je bilo otroško igrišče predvideno že v načrtih stanovanjske soseske, vendar nikoli ni prišlo do njegove realizacije. Z namenom zagotoviti primerne igralne površine za vrtčevske otroke in otroke iz soseske smo zasnovali igrišče v dveh delih:

 • odprti del igrišča je namenjen starejšim otrokom od 5 leta dalje in je prosto dostopen,
 • zaprti del igrišča je namenjen mlajšim otrokom; trenutno bo vrtec uporabljal samo ta del igrišča, ker so vsi otroci enote v 1. starostni skupini, v popoldanskem času ga bodo po dogovoru lahko uporabljali tudi najmlajši otroci iz soseske.

Osnova za projektiranje je bila dana lokacija: cca. 700m2 velik travnik z gručo lepo raščenih listopadnih dreves. Iz naravnih danosti lokacije, želja uporabnika in projektne naloge investitorja smo izluščili glavne smernice za načrtovanje:

 • ohraniti obstoječa drevesa – to nam prostorsko določi razpored dejavnosti na igrišču, sončni in senčni del igrišča,
 • raven teren - zaradi majhne površine igrišča ga ni možno razgibati z npr. gričem, čeprav bi to želeli,
 • lokacija dela igrišča, ki je namenjen vrtcu, mora biti čim bližje vhodu v vrtec - majhni otroci se šele učijo prvih korakov, zato je pot na igrišče že velik podvig,
 • starost otrok od 1 do 3 let, z upoštevanjem dejstva, da se bo struktura z leti nekoliko spremenila in bodo v enoti tudi otroci od 3 do 6 let,
 • višina investicije ne sme preseči določenega zneska - omejitve pri izboru materialov
 • vzdrževanje igrišča bo oteženo, ker je enota dislocirana od matičnega vrtca in nima svojega hišnika - izbor materialov, ki jih ni potrebno vsakodnevno vzdrževati ali pregledovati.

Glede na starost otrok in njihove sposobnosti smo večji del pozornosti pri načrtovanju namenili:

 • preglednosti povezav med posameznimi območji z igrali,
 • izboru ustreznih in raznolikih igral skupaj s strokovnimi delavci vrtca,
 • postavitvi igral z upoštevanjem varnostnih razdalj, predvidenimi dostopi na igrala in ustreznemu oblikovanju varnostne podlage pod igrali,
 • izboru ustreznih materialov za tlakovanje in ostalo opremo igrišča,
 • ureditvi večnamenskih površin, uporabnih za različne dejavnosti po domišljiji otrok in vzgojiteljic, kljub zelo majhni površini igrišča.

Igrišče smo zasnovali kot ogrlico, kjer so posamezna igralna območja med seboj jasno ločena in povezana z asfaltirano pešpotjo. Pešpot smo poimenovali "dirkalna steza" in služi, poleg svoje osnovne namembnosti, predvsem učenju gibanja (hoja, tek, vožnja s triciklom, skirojem, kotalkami,... Za varnostno podlago pod posameznimi igrali smo, zaradi majhne potrebe po vzdrževanju, izbrali brezšivno, na mestu vlito, gumijasto podlago, ki je izvedena v različnih debelinah, glede na višino padca z igral. Da se omogoči stik otrok tudi z naravnimi materiali, smo v območju sence dreves, kjer so postavljene mize s klopmi namenjene počitku in mirnim dejavnostim, predvideli peščeno podlago, v osrednjem delu igrišča pa ohranili obstoječo travnato površino prosto za različne igre.
Od vhoda na igrišče se ob pešpoti nizajo posamezne igralne površine z igrali:

 • gugala (ravnotežje, sproščanje energije,..),
 • peskovnik (ustvarjanje, konstruiranje, spoznavanje materijalov,..),
 • vlak (domišlijske igre, socializacija,..),
 • dvojna klasična gugalnica (sproščanje z zibanjem, koordinacija gibanja,..),
 • mize s klopmi (počitek, druženje, delo v skupini,..) in
 • večnamensko plezalo s toboganom (gibalne sposobnosti, iskanje poti, pravila na igralu,..).

Vsa igrala so postavljena tako, da je dostop na njih pregleden in varen, posamezna območja so med seboj ločena, predvsem z različnim tlakovanjem tako, da otroci dobijo občutek za varno razdaljo do posameznega igrala. Vse površine igrišča so višinsko izravnane, tlaki smo med seboj ločeni s poglobljenimi robniki. Zaradi varnosti je igrišče ograjeno z 1,6 m visoko ograjo. Na igrišče, žal, ni bilo možno pripeljati tekoče vode, ki bi si jo želeli na vsakem igrišču, prav tako ni bilo možno urediti sanitarij. Shrambo igral smo namenoma uredili v dovolj veliki kleti vrtca in ne na igrišču, predvsem zato, da bi se izognili možnemu vandalizmu.
Ozelenjena zelenica med bloki velike stanovanjske soseske sama po sebi nima kakšnega razpoznavnega znaka, zato se nam je zdelo pomembno, da igrišče dobi tudi simbol, s katerim se bodo otroci lahko identificirali. Izbrali smo večnamensko plezalo s toboganom, ki je oblikovano kot Stegozaver. Plezalo je za malčke, ki so komaj shodili, najzahtevnejše igralo na igrišču in jim lahko predstavlja izziv celoten čas bivanja v vrtcu.

Veseli smo, da nam je uspelo oblikovati igrišče, ki ustreza merilom varnosti in uporabnosti, ima svoj značaj in so z njim zadovoljni tako otroci kot vzgojiteljice. Na koncu je potrebno povedati, da je bilo načrtovanje igrišča polno usklajevanj z uporabnikom (predstavnico vzgojiteljic), investitorjem (nadzornikom) in stanovalci (predstavniki hišnega sveta). Izvedba igrišča je bila kakovostna in dobro nadzorovana. Rezultat takega pristopa k delu vseh udeleženih pri gradnji je lahko na koncu samo dober.«

Certifikati varnosti in usposobljenosti

kažejo na naše vrednote, ki so: profesionalnost, skrbnost, zanesljivost, varnost, kakovost in trajnost!

 

Otroška igrala: skladnost naših igral je certificirana pri akreditirani, mednarodno priznani ustanovi TUV

Usposobljenost naših strokovnjakov je certificirana pri akreditirani, mednarodno priznani ustanovi TUV

Zakaj otroška igrala EcoPlay?

Priznani strokovnjaki pomagamo ustanovam, da pridobijo varno, domiselno, trajno in naravno otroško igrišče, na katerem se otroci celovito razvijajo in brezskrbno igrajo s tem, da ponujamo in vgrajujemo kakovostna zunanja igrala, certificirana in inovativna zunanja igrala, ekološka otroška igrala in ustrezno podlago. 

 

ECOPLAY PROFESIONALNA ZUNANJA IGRALA ZA USTANOVE SO SKLADNA Z NOVIM SIST EN 1176!

 

Otroška igrala EcoPlay - katalogi - reference >