Naravna otroška igrala iz akacije

Naravna otroška igrala iz primorske akacije so ročno izdelana v Sloveniji upoštevajoč stroge varnostne zahteve SIST EN 1176!
Vabljeni k ogledu najnovejših modelov

Popolna novost za najmlajše: poligon po Sloveniji! 

Poligon po Sloveniji je namenjen otrokom od 1. do 4. leta starosti, katerim ponuja odlične pogoje za:

 • razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti ter spretnosti,
 • čustveni razvoj,
 • kognitivni razvoj,
 • osebnostni razvoj ter
 • socialni in moralni razvoj.

 

Element poligona EKO5002 Klic iz Goričkega v Piran:

Klic iz Goričkega v Piran omogoča:

 • razvijanje kreativne igre -  domišljije in ustvarjalnosti,
 • razvijanje in izboljševanje socialnih interakcij,
 • spoznavanje različnih položajev in odnosov med deli telesa, med predmeti in ljudmi.

 

Element poligona EKO5006 Potep Pohorje - Otočec - Mozirski gaj:

Potep Pohorje – Otočec – Mozirski gaj omogoča:

 • iskanje lastne poti pri reševanju gibalnih problemov (potiskanje, vrtenje, kreativna igra itd.),
 • razvijanje sposobnosti premagovanja zunanjih sil,
 • razvijanje gibalne inteligentnosti,
 • razvijanje grobe motorike,
 • razvijanje sposobnosti usklajenega gibanja okončin,
 • razvijanje sposobnosti izkoriščanja gibalnega spomina in sposobnosti časovne uskladitve.

 

Element poligona EKO5003 Pohod na Triglav:

Pohod na Triglav omogoča:

 • razvijanje moči mišic vzravnalk trupa in nog,
 • razvijanje ravnotežja kot sposobnosti ohranjanja stabilnega položaja in hitrega oblikovanja kompenzacijskih gibov,
 • razvijanje ravnotežja kot statično ohranjanje ravnotežja v mirovanju in kot dinamično ohranjanje ravnotežja v gibanju,
 • razvijanje koordinacije celega telesa,
 • razvijanje natančnosti in vztrajnosti,
 • ohranjanje težišča telesa v mejah podporne ploskve,
 • pridobivanje na samozavesti in izboljševanje osebne samopodobe. 

 

Element poligona EKO5005 Vzpon na Vršič:

Vzpon na Vršič omogoča:

 • razvijanje mišic ramenskega obroča, trebušnih in prsnih mišic ter mišic rok in nog,
 • razvijanje telesne gibljivosti, spretnosti in moči,
 • pridobivanje občutka za višino in strmino,
 • razvijanje koordinacije celega telesa ter ravnotežja,
 • razvijanje sposobnosti obvladovanja celega telesa,
 • razvijanje samozavesti in samostojnosti.

 

Element poligona EKO5004 Prestop v Čezsočo:

Prestop v Čezsočo omogoča:

 • razvijanje mišic nog, trupa in ramenskega obroča,
 • pridobivanje spretnosti in hitrosti,
 • razvijanje koordinacije gibanja celega telesa,
 • razvijanje ravnotežja kot statično ohranjanje ravnotežja v mirovanju in dinamično ohranjanje ravnotežja v gibanju,
 • ozaveščanje prostora - kje se telo giblje ter način gibanja,
 • utrjevanje pravilne hoje,
 • razvijanje prostorske orientacije,
 • premagovanje ovir pri hoji,
 • vzdrževanje pravilne telesne drže,
 • pridobivanje na samozavesti in izboljševanje osebne samopodobe.

Tako predstavljeni elementi poligona kot vsa ostala igrala iz akacije nastajajo pri nas z največjo skrbnostjo:

 

Poligon po Sloveniji tako ponuja odlične pogoje za:

1.     razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti ter spretnosti

 • zavedanje lastnega telesa in svojih gibalnih sposobnosti,
 • prilagajanje gibalnih zahtev sposobnostim posameznika,
 • razvijanje koordinacije, hitrosti, natančnosti in moči,
 • pridobivanje številnih gibalnih izkušenj in športnih znanj,
 • razvijanje prostorske orientacije.

2.     Čustveni razvoj

 • sproščanje napetosti, razbremenitev in izživljanje čustev (pridobivanje samozaupanja in samozavesti, doživljanje zadovoljstva…),
 • premagovanje konfliktov in težav,
 • uresničevanje želja.

3.     Kognitivni razvoj

 • razvoj občutenja in zaznavanja,
 • spoznavanje in raziskovanje okolja,
 • razvijanje domišljije in ustvarjalnosti na gibalnem področju,
 • reševanje problemov,
 • razvijanje socialne kognicije.

4.     Osebnostni razvoj

 • navajanje na samoodločanje,
 • razvoj avtonomnosti,
 • otrok spoznava sebe – pridobiva na samozavesti in izboljšuje samopodobo,
 • spoznavanje sveta, različnih vlog in vstopanje v svet odraslih.

5.     Socialni in moralni razvoj

 • vključevanje v okolje in vzpodbujanje komunikacije,
 • razvoj socialne kompetentnosti (razvijanje vztrajnosti, reda in discipline, medsebojno sodelovanje, razumevanje in upoštevanje drugih),
 • razvoj samokontrole (npr. pri prekomerni agresivnosti, impulzivnosti),
 • osvajanje družbenih pravil in norm.

Predstavljena igrala so edinstveno ročno delo, trajna do 25 let, v celoti naravna, okolju prijazna in brez impregnacij. S časom in na soncu akacijev les po svoji naravi sivi, tako se barva igral naravno spreminja.

Naravna barva novega igrala:

 

Naravna barva dve leti starega igrala:

 

Skladnost s SIST EN 1176 je preveril in potrdil Bureau Veritas.

Več si oglejte na www.ecoplay.eu

Prenesite si darilo za Vas:
 

Kategorija: