Prosto dostopna igrišča - občinski izziv

Vlasta Skumavc-Rabič, Občina Kranjska Gora

Občina Kranjska Gora Občina Kranjska Gora je s postavitvijo otroških igrišč začela v letu 2006. Glede na to, da je zaradi obstoječe zakonodaje potrebno zaklepati igrišča pri vrtcih, so naši najmlajši otroci v popoldanskem času ostali brez igral. Zato smo se odločili, da bomo skladna otroška igrišča postavili v vse kraje v naši Občini.

S prvo postavitvijo leta 2006 smo začeli v Mojstrani, kjer smo imeli na razpolago idealno lokacijo - veliko travnato površino pri parku, kamor že od nekdaj zahajajo in se družijo krajani Mojstrane. Z veseljem smo opazovali, kako je bilo igrišče dobro sprejeto in obiskano. Žal pa smo opazili, da se na igrišču zadržujejo tudi pasji ljubljenčki, za katerimi njihovi lastniki kar prepogosto pozabijo pospraviti iztrebke. Zato smo jeseni 2010 morali igrišče (kljub temu, da ga zaradi same varnosti ne bi bilo potrebno ogradit) z namenom, da bi preprečili dostop kužkom, tudi ograditi.

V letu 2007 smo nadaljevali s postavitvijo igral v Gozd Martuljku, in sicer na lokaciji ob obstoječem športnem igrišču. V tem primeru smo zaradi bližine ceste morali biti pozorni tudi na ograjo, ter na postavitev vhodnih vrat, saj naj se le-ta, zaradi varnosti, ne bi odpirala direktno na cesto. Tudi višina ograje je zato višja od zakonsko predpisane.

Kraj Podkoren je svoja igrala dobil v letu 2009, in sicer ob obstoječem športnem parku na Vanišah, na prostoru, ki naj bi služil športu, druženju in zabavi, ter srečevanju vseh generacij. Ne glede na to, da je to igrišče umaknjeno iz kraja, je dobro obiskano in služi svojemu namenu.

Leto 2010 smo zaključili s postavitvijo dveh igrišč, prvega v Mojstrani (pri teniškem igrišču v Mlačci) in drugega v Ratečah pri Muzeju (Kajžnkovi hiši). To igrišče je bilo velik izziv, saj smo igrala morali postaviti na zelo majhnem prostoru, ki je poleg tega še zaščiten in vpisan v register kulturne dediščine.

Žal v letu 2011 v Proračunu Občine Kranjska Gora (zaradi dokončanja investicije izgradnje Osnovne šole v Kranjski Gori) nimamo zagotovljenih sredstev za izgradnjo otroških igrišč, naš cilj za v prihodnje pa je postavitev igral še v »manjkajoče« kraje v občini Kranjska Gora: na Dovje, v Zgornjo Radovno in na Belco.

Naše izkušnje

Pri izbiri lokacije igrišča smo bili v prvi vrsti pozorni na lastništvo zemljišča in pa na izkušnje, kje se krajani najpogosteje srečujejo in družijo. V samem postopku postavitve je bilo tako najprej pomembno pridobiti morebitna soglasja lastnikov k postavitvi igral. Pri umeščanju igral ob obstoječem Muzeju v Ratečah pa smo morali pridobiti tudi potrebno kulturno varstveno soglasje pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine Kranj, saj smo morali zadostiti varstvenemu režimu in kulturno varstvenim pogojem.

Izbira igral je odvisna od velikosti prostora, s katerim smo razpolagali. Pri tem smo želeli malčkom ponuditi čim več različnih naprav, na katerih bi razvijali svoje motorične sposobnosti. V Ratečah pa smo bili še posebej pozorni na materiale, ki naj bi bili čim bolj naravni, saj igrišče stoji poleg Muzeja.

V skladu z Navodili proizvajalca za uporabo in vzdrževanje igral za preglede in vzdrževanje igral vzorno skrbi javno podjetje Komunala Kranjska Gora. Seveda pa moramo vsako leto v proračun Občine zagotoviti tudi določena sredstva za vzdrževalna dela na teh igriščih.

Ne smemo pa pozabiti, da je izrednega pomena tudi dejstvo, da smo v celotnem postopku načrtovanja in postavitve igral odlično sodelovali s strokovnimi delavci podjetja EKO IGRALA d.o.o.. Skupaj smo iskali in vedno tudi našli najboljše rešitve za posamezne lokacije.

Naša želja je, da bi malčki igrala uporabljali v kar največji meri, od starejših krajanov pa pričakujemo, da bi igrišča spoštovali in ga ne uporabljali za namene, ki ne sodijo na otroška igrišča.

 

 

Članek je vir splošnih informacij in ga ni dovoljeno reproducirati brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja Eko igrala d.o.o. Eco play l.l.c.. Ne prevzemamo odgovornosti za nenamerne napake.

Kategorija: 

Brezplačna revija Na igrišču

 • Strokovna revija za upravitelje otroških igrišč.
 • Brezplačno informira, svetuje.
 • Uporabne strokovne vsebine za upravljanje z otroškim igriščem.
 • Primeri iz prakse.
 • Zanimive, koristne in inovativne informacije.
 • Komunicira na pristen in življenjski način.

Bralci pravijo

 • Zanimiva, polna idej.
 • V veselje mi je brati članke, ki govorijo o varnosti na igriščih (in ne le o nevarnostih). Hvala!
 • Dobrodošlo je gradivo zbrano na enem mestu.
 • Še naprej naj ostane taka. Uspešno delo želim.

Zahvala

 • Avtorjem, ki brezplačno delite dragoceno znanje, izkušnje in poglede.
 • Oglaševalcem, ki omogočate izid revije.
 • Bralcem, ki radi prebirate našo revijo in jo v raziskavah odlično ocenjujete, iskreno komentirate in ste nam v navdih in zagon.