Pregledovanje in vzdrževanje igrišč v vrtcu

Mateja Hovnik, Vrtec Ravne na Koroškem

Vrtec Ravne na Koroškem posluje s tremi enotami: enota Solzice ima 10 oddelkov, enota Ajda 7 oddelkov in enota Levi devžej 4 oddelke. Zavedamo se, da sta potrebi po gibanju in igri primarni potrebi. Z gibanjem otrok zaznava okolico, prostor, čas in odkriva svoje telo ter preizkuša kaj zmore. Ob tem doživlja veselje, varnost, ugodje, pridobi ponos ter gradi zaupanje vase.

V našem vrtcu otrokom vsakodnevno omogočamo in jih spodbujamo, da z raznolikimi aktivnostmi v prostoru in na prostem razvije gibalne sposobnosti ter osvajajo gibalne koncepte.

V Uradnem listu št. 47/2010 je bil objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, ki določa, da mora ravnatelj imenovati osebo zadolženo za pripravo, realizacijo in izvajanje programa pregledov.

Zaradi sprememb sva se z gospo ravnateljico novembra 2010 udeležili strokovnega usposabljanja Varnost igral in pregledovanja igrišč v Ljubljani. Usposabljanje je organiziralo podjetje Eco play, predavateljica gospa Vesna Duval pa je novosti in znanje s svojega področja strokovno, nazorno in kakovostno podala vsem udeležencem seminarja.

Do januarja 2011 je ravnateljica imenovala odgovorno osebo in petčlansko komisijo za pregledovanje igral in igrišč v našem vrtcu. Tako so se člani komisije marca 2011 udeležili usposabljanja o varnosti igral in pregledovanja igrišč v Celju.

Izobraževanje je namenjeno strokovnemu usposabljanju kadrov, za pregledovanje igrišč v vrtcih, prepoznavanju glavnih nevarnostih, z ukrepi bistveno izboljšati varnost igrišč ter ustrezno voditi potrebno dokumentacijo in opravljati preglede na igriščih.

Usposabljanje je za naš vrtec nekaj novega in veseli smo, da smo seznanjeni z glavnimi splošnimi in specifičnimi varnostmi zahtevi EN 1176:2008 za igrala in da smo izvedeli kako nastane in ostane igrišče varno.

Preglede igrišč in njihovo vzdrževanje smo lepo vpeljali v vsakdan življenja in dela v vrtcu. Redno izvajamo vse preglede (vizualne, funkcionalne in letne preglede), urejamo okolico in vzdržujemo igrala in na ta način skrbimo za varnost in zdrav način življenja naših otrok.

 

Kategorija: 

Brezplačna revija Na igrišču

 • Strokovna revija za upravitelje otroških igrišč.
 • Brezplačno informira, svetuje.
 • Uporabne strokovne vsebine za upravljanje z otroškim igriščem.
 • Primeri iz prakse.
 • Zanimive, koristne in inovativne informacije.
 • Komunicira na pristen in življenjski način.

Bralci pravijo

 • Zanimiva, polna idej.
 • V veselje mi je brati članke, ki govorijo o varnosti na igriščih (in ne le o nevarnostih). Hvala!
 • Dobrodošlo je gradivo zbrano na enem mestu.
 • Še naprej naj ostane taka. Uspešno delo želim.

Zahvala

 • Avtorjem, ki brezplačno delite dragoceno znanje, izkušnje in poglede.
 • Oglaševalcem, ki omogočate izid revije.
 • Bralcem, ki radi prebirate našo revijo in jo v raziskavah odlično ocenjujete, iskreno komentirate in ste nam v navdih in zagon.