Pomen fantazijskih igral na otroškem igrišču

Marta Korošec, Ravnateljica Vrtca Vodmat
Kot v večini vrtcev, smo se tudi pri nas soočali s problemom varnosti igral in igrišč v celoti in se pripravljali na nove zakonske zahteve iz tega področja. Veliko igral smo morali zaradi dotrajanosti in neustreznosti novim standardom odstraniti, za nova otroška igrala in celostno obnovo igrišč pa ni bilo dovolj sredstev. Bili smo pred dilemo, ali naj kupimo na obeh večjih igriščih po eno večje otroško igralo ali raje  igrišči napolnimo z več manjšimi in cenejšimi igrali. 

Glede na našo vizijo ureditve igrišča  v osem prostorov, kjer otroci stopajo v stik s samim seboj, neokrnjeno in divjo naravo, zgodovino in kulturo, zabavo in druženjem ..., smo se odločili za veliko, oblikovno atraktivno in več funkcionalno igralo za skupno igro mlajših in starejših otrok. In tako smo dobili na obeh igriščih mogočnega, zelenega stegozavra. Stegozaver, ki ga otroci imenujejo kar dinozaver, je že s svojo velikostjo in obliko zelo izstopajoč in viden že od daleč. Ker je za hribčkom, s svojimi rumenimi luskami daje vtis velikega vzhajajočega sonca. In res je s svojo prikupno in veliko podobo; zavzel dominantno mesto na igrišču.

Igralo ima več težavnostnih stopenj plezanja na različne višinske nivoje, zato je zanimiv tako za manj spretne in mlajše kot za starejše in gibalno zelo vešče otroke. Omogoča različno starim otrokom skupno gibalno dejavnost, z možnostjo izbire težavnosti in načina reševanja nastalih  gibalnih problemov. Ob skupni igri različno starih in gibalno sposobnih otrok se razvija medsebojno sodelovanje, pomoč in vzgledi.

Tobogan ima pravšnji naklon, ki omogoča malo večjo  hitrost spusta kot npr. na sosednjem igralu, kar je otrokom zelo pogodu, zato je to igralo še bolj obiskano. Tudi, ko premagajo različne plezalne poti do vrhnjega podesta, je zanimiv pogled po igrišču iz ptičje perspektive. Ne glede na pogosto uporabo, je tudi  za starejše otroke vsak dan znova zanimiv, ker nudi gibalne izzive in doseganje različno postavljenih individualnih  zamisli in ciljev.

Je varno, več funkcionalno z različnimi težavnostnimi stopnjami, oblikovno aktualno, estetsko in zanimivo igralo.

Članek je vir splošnih informacij in ga ni dovoljeno reproducirati brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja Eko igrala d.o.o. Eco play l.l.c.. Ne prevzemamo odgovornosti za nenamerne napake.

Kategorija: 

Brezplačna revija Na igrišču

 • Strokovna revija za upravitelje otroških igrišč.
 • Brezplačno informira, svetuje.
 • Uporabne strokovne vsebine za upravljanje z otroškim igriščem.
 • Primeri iz prakse.
 • Zanimive, koristne in inovativne informacije.
 • Komunicira na pristen in življenjski način.

Bralci pravijo

 • Zanimiva, polna idej.
 • V veselje mi je brati članke, ki govorijo o varnosti na igriščih (in ne le o nevarnostih). Hvala!
 • Dobrodošlo je gradivo zbrano na enem mestu.
 • Še naprej naj ostane taka. Uspešno delo želim.

Zahvala

 • Avtorjem, ki brezplačno delite dragoceno znanje, izkušnje in poglede.
 • Oglaševalcem, ki omogočate izid revije.
 • Bralcem, ki radi prebirate našo revijo in jo v raziskavah odlično ocenjujete, iskreno komentirate in ste nam v navdih in zagon.