Otroško igrišče kot bivalni prostor

Tjaša Štolfa, univ.dipl.inž.arh.
Spremembe v načinu življenja, pospešen življenjski tempo in pomanjkanje prostega časa botrujejo k temu, da otroci vse več časa preživijo v šolskih in predšolskih ustanovah. Slednje so tako postale pomembnejše kot kdajkoli prej, saj morajo služiti otrokom tako v vzgojnem kot izobraževalnem pomenu, skladno s tempom in trendi, ki jih okolje narekuje, obenem pa jim morajo nuditi prijazen, spodbuden in varen pristan.

To najučinkoviteje dosežemo z usposobljenim kadrom ter s sistematično načrtovanimi objekti, grajenimi po sodobnih standardih, ki jih z ustreznim oblikovanjem približamo pojmu »doma«.

V prvih letih otrokovega življenja poteka veliko procesov učenja skozi igro, pri čemer opravljajo pomembno funkcijo prav otroška igrišča. Njihove glavne naloge so zagotavljanje varnega udejstvovanja vseh udeležencev, omogočanje psihofizične sprostitve in spodbujanje medčloveških odnosov.

Proces načrtovanja igrišča poteka sistematično, v osnovi gre za uskladitev razpoložljivega prostora v odvisnosti od uporabnikov in njihovih želja.

Podoben je procesu urejanja mesta ali krajine, načrtovanja stavbe ali njenega dela oz. oblikovanja interjerja. Izhaja iz dejstva, da je tudi otroško igrišče najprej prostor. Prostor, ki ga je potrebno vzeti pod drobnogled in v procesu načrtovanja čim bolj izkoristiti njegove naravne danosti in posebnosti, morebitne pomanjkljivosti pa reševati z nadaljnjim oblikovanjem, pri čemer večkrat pridemo do presenetljivih rešitev.

Ko smo obdelali prostor, vzamemo pod drobnogled uporabnike – otroke.

Najbolje, da se postavimo v njihove »škornje« in vsako zapolnitev prostora s posameznim igralom preučimo skozi otroške oči, obenem pa upoštevamo funkcionalnost in tehnično ustreznost elementa, faktor varnosti ter vsa dejstva, ki so plod raziskav s področja otrok, igrišč in igral, in nam kot taka omogočajo lažjo izbiro ustreznih elementov.

Lastnosti posameznih elementov na otroškem igrišču, kot so oblika, barva in materiali, so pomemben dejavnik v procesu zavednega in nezavednega zaznavanja ter vplivanja na uporabnika in na njegovo okolico.

Oblika ima veliko komunikacijsko vrednost, saj vključuje vrsto gibov, vpliva na razum in aktivno posega v predmetni svet. Otroci do treh let se najbolj zanašajo na oprijemljive lastnosti predmetov in tako grupirajo predmete na podlagi oblikovne podobnosti. Zato naj bo otroško igrišče svet različnih oblik. Izogibamo se ostrim robovom, ki so že s stališča varnosti neustrezna, medtem ko so mehkejše linije otrokom vedno prijazne.

Barva kot izrazno sredstvo je bogatejša in ima izredno efektivno vrednost. Vpliva na emocije in pasivno posega v predmetni svet. Otroci med tretjim in šestim letom grupirajo predmete na podlagi barve. Na igrišču so vse barve prave, če poznamo njihove lastnosti in jih znamo med seboj pravilno uskladiti.

Materiali naj bodo čim bolj naravni in tako otrokom ter okolju prijazni. Zaradi zagotavljanja večje uporabnosti, varnosti in trajnosti igral ter igrišča pa se poslužujemo tudi sodobnih materialov.

Ob upoštevanju vseh navedenih dejstev ter različnosti in individualnosti otrok se tako kot smiselno pokaže oblikovanje tematskih igrišč in kotičkov, kjer vsak otrok instinktivno najde mikrookolje, ki mu v danem trenutku najbolje ustreza in v katerem se počuti dobro. Okolja, zasnovana na tak način, se izkažejo za ustvarjalnejša, saj dobijo poleg oblike in barve tudi vsebino.

Naj postane tudi igrišče naših otrok pestrost materialov, barv, oblik in zgodb.

 

Kategorija: 

Brezplačna revija Na igrišču

 • Strokovna revija za upravitelje otroških igrišč.
 • Brezplačno informira, svetuje.
 • Uporabne strokovne vsebine za upravljanje z otroškim igriščem.
 • Primeri iz prakse.
 • Zanimive, koristne in inovativne informacije.
 • Komunicira na pristen in življenjski način.

Bralci pravijo

 • Zanimiva, polna idej.
 • V veselje mi je brati članke, ki govorijo o varnosti na igriščih (in ne le o nevarnostih). Hvala!
 • Dobrodošlo je gradivo zbrano na enem mestu.
 • Še naprej naj ostane taka. Uspešno delo želim.

Zahvala

 • Avtorjem, ki brezplačno delite dragoceno znanje, izkušnje in poglede.
 • Oglaševalcem, ki omogočate izid revije.
 • Bralcem, ki radi prebirate našo revijo in jo v raziskavah odlično ocenjujete, iskreno komentirate in ste nam v navdih in zagon.