Katera igrala ponuditi otroku s težavami pozornosti in hiperaktivnostjo?

Lidija Šket Kamenšek, prof. razrednega pouka
Otroci s težavami pozornosti in hiperaktivnostjo (v tujini je znano poimenovanje otroci z ADHD) imajo značilno simptomatiko nepozornosti, impulzivnosti in hiperaktivnosti. V razredu jih prepoznamo po nekontroliranem vstajanju, tekanju, pretirani verbalni aktivnosti in impulzivnosti. Takšni so predvsem dečki. Deklice z ADHD so po navadi umirjene, sanjave, odsotne in se zelo težko osredotočijo na eno dejavnost.

Raziskave kažejo, da imajo otroci z omenjenimi posebnostmi močno potrebo po gibanju, vidnih in ravnotežnih dražljajih, ki jih pomirjajo (Kiphard, 2002). Oboji, tako dečki in deklice, z ADHD imajo težave, z njimi pa prav tako starši, vzgojitelji in učitelji:

Nekatere dejavnosti so za te otroke zelo dobrodošle. Z njihovo pomočjo se umirijo, razvijajo kakšno svoje močno področje in so ustvarjalni in polni domišljije. Druge dejavnosti, ki so neprivlačne, zahtevajo poslušanje, opravljanje dolgočasnih ponavljajočih se opravil v katerih zmorejo vztrajati redki otroci, vsekakor pa ne otroci s težavami pozornosti in hiperaktivnostjo.

Motorične dejavnosti na otroškem igrišču sodijo med prijetnejša opravila. Katera igrala ponuditi otroku z ADHD?

Večina teh otrok ne mara športne vzgoje, saj imajo težave z motoriko in si vaj ter preizkušenj, ki zahtevajo takšne spretnosti, ne želijo, ker so v primerjavi z drugimi otroki manj uspešni ali celo neuspešni. Na igralih pa je podoba drugačna. Tu ne gre za tekmovanje z drugimi, gre za zabavo in sprostitev, ki ima širše učinke.

Otroku s težavami pozornosti in hiperaktivnostjo so ponujene preproste motorične dejavnosti, ki zadovoljijo njegovo potrebo po ustvarjalnosti, domišljiji, gibanju in doživljajih v okoliščinah, ko je potrebno nujno ukrepanje npr. plezanje, plazenje, sklanjanje, premagovanje ovir na poti.

Vrtenje otroka, s čimer doživi občutek centrifugalne sile, aktivira njegov šibek vestibularni sistem, zmanjša pa se hiperaktivnost in povečata budnost ter pozornost.

Prav tako gibanje z guganjem in vrtenjem. Na igrišču z igrali se tako izognemo okoliščinam z utesnjenimi in zahtevnimi pravili, ki jih uporabljamo v razredu ali igralnici.

Če upoštevamo vedenjsko gibalni trening po Kiphardu (2002) bo otrok z ADHD užival na gugalnici, plezalni steni, v raznih tunelih za plazenje in premagovanje ovir, na vrvi za plezanje, toboganu, na raznih živalskih podobah za guganje, tresenje in prevračanje. V peskovniku in domišljijskih hišicah bosta dobili prosto pot njegova ustvarjalnost in domišljija.

Igrišče z igrali ima lahko tudi kotiček, domišljijsko deželo za poslušanje pravljic, ki prav tako na svoj subtilen in nežen način vzpostavljajo dialog z otrokom s težavami pozornosti in hiperaktivnostjo (Šket Kamenšek, 2011).Otrok z omenjenimi težavami potrebuje dlje časa v primerjavi z drugimi otroki, da zadovolji svojo potrebo po njemu potrebnih dražljajih, da se utrudi in umiri.

Poskrbimo, da otrok z ADHD ne bo dlje časa čakal v vrsti. Ne vsiljujmo mu aktivnosti, ki mu ne ugajajo. Ne ponujajmo mu popačenega ogledala, zaradi njegove šibke samozavesti.

Obiskovanje otroškega igrišča naj postane pogosto prijetno opravilo ne samo otrok v vrtcih temveč tudi osnovnošolskih otrok.

Literatura:
Kiphard, J. E. (2002). Hiperaktivni otrok s stališča psihomotorike. V M. Passolt (ur.), Hiperaktiven otrok: psihomotorična terapija. Ljubljana: Zveza Sožitje- zveza društev za pomoč duševno prizadetim Slovenije, str. 58-75.
Šket Kamenšek, L. (2011). Učenci z ADHD in njihovi učitelji. Kako vzpostaviti učinkovito komunikacijo? Didakta, 21(142), str. 17-19.

 

Kategorija: 

Brezplačna revija Na igrišču

 • Strokovna revija za upravitelje otroških igrišč.
 • Brezplačno informira, svetuje.
 • Uporabne strokovne vsebine za upravljanje z otroškim igriščem.
 • Primeri iz prakse.
 • Zanimive, koristne in inovativne informacije.
 • Komunicira na pristen in življenjski način.

Bralci pravijo

 • Zanimiva, polna idej.
 • V veselje mi je brati članke, ki govorijo o varnosti na igriščih (in ne le o nevarnostih). Hvala!
 • Dobrodošlo je gradivo zbrano na enem mestu.
 • Še naprej naj ostane taka. Uspešno delo želim.

Zahvala

 • Avtorjem, ki brezplačno delite dragoceno znanje, izkušnje in poglede.
 • Oglaševalcem, ki omogočate izid revije.
 • Bralcem, ki radi prebirate našo revijo in jo v raziskavah odlično ocenjujete, iskreno komentirate in ste nam v navdih in zagon.