Kako poskrbeti za varnost predšolskih otrok na igrišču?

Petra Lozinšek in Anton Oblonšek, Vrtec Otona Župančiča
Otroško igrišče predstavlja eno izmed središč dogajanja v vrtcu. To je prostor, kjer malčki sproščujoče, varno in brezskrbno uživajo v plezanju, skakanju, igrah v mivki, guganju, lovljenju, skrivanju, in še čemu. Igrišča torej ne gre pojmovati samo kot prostor za igro, temveč prostor za življenje. Igrala so namenjena statičnim igram, kot tudi igram, ki zahtevajo obvladovanje ravnotežja, premagovanje višin, preskušanje moči in gibčnosti ter soočanje s hitrostjo ali vrtenjem.

Kaj pa v zvezi s tem določa Kurikulum za vrtce?

Otrok ima dve primarni potrebi: po gibanju in po igri. V predšolskem obdobju otroci z igro pridobivajo raznovrstne gibalne izkušnje, ki jim prinašajo veselje in zadovoljstvo. Igra je torej ena ključnih vzgojno-izobraževalnih metod. Vrtec naj bi otrokom vsakodnevno omogočil in jih spodbujal k spoznavanju in razvijanju gibalnih sposobnosti, in sicer z dejavnostmi tako v prostoru, kot na prostem. Otrok izvaja naravne oblike gibanja, kamor sodijo med drugim tudi: plezanje po plezalih, visenje, guganje, zibanje, vrtenje. Zaradi naštetega je izjemno pomembno, da se otroku omogoči uporaba igrala, primernega za njegovo starost.

Kako lahko vrtec zagotovi varnost na igrišču?

S 1. januarjem 2011 je v vrtcih stopila v veljavo sprememba v zakonodaji na področju otroških igrišč, t.j. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Ur. l. RS, št. 47/2010). Le-ta prenaša odgovornost izključno na vrtec, saj mora ravnatelj vrtca za pripravo programa pregledov, organizacijo in izvajanje pregledov zadolžiti osebo, ki je zaposlena v vrtcu. Letne preglede igral lahko vrši posebna komisija z ustrezno usposobljenostjo, lahko pa se ta naloga poveri instituciji z ustrezno akreditacijo.

Za vrtce so omenjene spremembe prinesle veliko dobrega v prid varnosti na igrišču. Pri načrtovanju otroškega igrišča je namreč bistvenega pomena, da si pripravimo dober načrt vzdrževanja igrišč, predvsem tak, ki bo zagotavljal največjo možno varnost za otroke. Potrebno je pravilno izbrati zahtevnost igral in ne dopustiti, da bi se otroci preutrudili ali naveličali. Osnovni pogoj za material zunanjega igrala je varnost oz. neškodljivost za otrokovo zdravje in okolje. Upoštevati je potrebno tako starost otrok, ki bodo igrala uporabljali, kot tudi spol, število, okolje in vremenske pogoje. Med gugalnicami, tobogani, vrtiljaki, plezali in drugimi igrali izbiramo tista igrala, ki so varna in vzdržljiva. Pomemben del igrišča je tudi peskovnik, ki je odlično mesto za pridobivanje določenih veščin.

Tako smo se v Vrtcu »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica že v predpreteklem letu udeležili seminarja na temo varnosti igral, na kar smo začeli z rednimi pregledi in urejanjem igrišč. Določena igrala smo označili kot neustrezna in jih odstranili z igrišča. Nekatera igrala smo uspeli spraviti v meje novih standardov že s tem, ko smo jih poglobili, ter odstranili nevarne dele in pasti. Nabavili smo tudi nekaj novih igral. Z izobraževanjem o varnosti igrišč v preteklem letu, s strani Ecoplay-a, smo znanje še nadgradili. To nam zelo olajša sam nakup igral, kakor tudi tekoče vzdrževanje. Po izdelanem Programu pregledov igrišč se pregledi igrišč s strani imenovane komisije že vršijo. Ocenjujemo, da bo potrebno do poletja opraviti še veliko vzdrževalnih del.

Eno izmed novih igral na našem igrišču

Petra Lozinšek, organizatorka zdravstveno higienskega režima in prehrane ter Anton Oblonšek, vodja vzdrževanja  v Vrtcu Otona Župančiča Slovenska Bistrica

 

Članek je vir splošnih informacij in ga ni dovoljeno reproducirati brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja Eko igrala d.o.o. Eco play l.l.c.. Ne prevzemamo odgovornosti za nenamerne napake.
 

Kategorija: 

Brezplačna revija Na igrišču

 • Strokovna revija za upravitelje otroških igrišč.
 • Brezplačno informira, svetuje.
 • Uporabne strokovne vsebine za upravljanje z otroškim igriščem.
 • Primeri iz prakse.
 • Zanimive, koristne in inovativne informacije.
 • Komunicira na pristen in življenjski način.

Bralci pravijo

 • Zanimiva, polna idej.
 • V veselje mi je brati članke, ki govorijo o varnosti na igriščih (in ne le o nevarnostih). Hvala!
 • Dobrodošlo je gradivo zbrano na enem mestu.
 • Še naprej naj ostane taka. Uspešno delo želim.

Zahvala

 • Avtorjem, ki brezplačno delite dragoceno znanje, izkušnje in poglede.
 • Oglaševalcem, ki omogočate izid revije.
 • Bralcem, ki radi prebirate našo revijo in jo v raziskavah odlično ocenjujete, iskreno komentirate in ste nam v navdih in zagon.