Intervju: David Cappellari

David Cappellari, vodja tehničnega oddelka podjetja Legnolandia in član Evropskega odbora za standardizacijo - CEN (European Committee for Standardization: CEN/TC 136/SC 1 – Playground equipment for children), delujete na področju preverjanja in izboljševanja standarda EN 1176 o varnosti otroških igrišč. Kdo vse sestavlja komisijo, ki oblikuje standard o varnosti otroških igrišč?

Komisijo sestavljajo: tehnični predstavniki največjih Evropskih proizvajalcev igral, predstavniki inštitutov za standardizacijo iz držav članic (kot so UNI za Italijo, DIN za Nemčijo, BS za Veliko Britanijo itd.), predstavniki mednarodno priznanih in akreditiranih ustanov za certificiranje igral (kot sta TÜV SÜD in TÜV Rheinland) in tehnični predstavniki Evropske Komisije.

Kako je nastal nov in trenutno veljaven standard EN 1176?

Standard EN 1176:2008 je rezultat sodelovanja številnih držav, inštitutov za standardizacijo, podjetij in delovnih skupin, ki so se združile za poenotenje zahtev na evropskem nivoju. Delovne skupine si med seboj izmenjujemo informacije in vodimo diskusije preko omrežja. Na srečanjih uvajamo v standard novosti in popravke. Vedno upoštevajoč varnost uporabnikov, zahteve prilagajamo novim tehnologijam, materialom in potrebam uporabnikov, ki vplivajo na projektiranje in izdelavo novih igral.

Pri nas v Sloveniji se je večina upraviteljev otroških igrišč prvič srečala s standardom EN 1176 v letu 2010, ko je postal del Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, čeprav standard obstaja že 12 let in je zavezujoč za vse upravitelje otroških igrišč (izjema je edino igrišče na domačem vrtu, ki ga uporabljajo manj kot štiri družine).

Da, prvi standard EN 1176 je izšel leta 1998. Glede na to, da velja pet let, mu je sledil izid leta 2003 in 2008. EN 1176:2008 je tudi trenutno veljaven standard. Vsekakor pa v Komisiji CEN že pripravljamo naslednji izid, ki je predviden za leto 2013.

Zakaj je prišlo do takega oblikovanja standarda in v čemu je smisel?

Standard EN 1176 se je rodil iz potrebe po poenotenju varnostnih zahtev na evropskem nivoju, ker so v nekaterih državah članicah že obstajale in se razlikovale, v drugih državah članicah pa jih ni bilo. Standard EN 1176 izvira iz nemškega normativa DIN 7926, kateremu so bili kasneje dodane izboljšave iz ostalih držav članic. Prost pretok blaga na ozemlju znotraj Evropske Unije zahteva, da so standardi za načrtovanje in proizvodnjo priznani in enaki v vseh državah članicah ter se tako izognemo različni interpretaciji zahtev v posameznih državah.

Pri nas v Sloveniji se dejansko usklajevanje igrišč odvija dokaj nenadoma – mnogim mojim sogovornikom se zdi »vse naenkrat«, »preveč«, »vsiljeno, nepotrebno«. Kaj želite povedati tistim, ki so takega mnenja? Zakaj se Vam osebno zdi standard EN 1176 pomemben dosežek in ne brez vezna prisila?

Tehnični standard EN 1176 predstavlja najbolj svežo zbirko o varnosti projektiranja in izgradnje otroških igrišč v Evropi. Veljavnost tega standarda v nekaterih državah določajo posebni zakoni, v vseh državah članicah pa je veljaven in priznan na podlagi Direktive 2001/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta o splošni varnosti proizvodov. Tako mora biti izdelek, da je skladen z direktivo o splošni varnosti proizvodov, skladen tudi s standardom EN 1176. Skladnost igrala s standardom EN 1176 je mogoče dokazati s certifikatom inštituta, ki je priznan s strani Evropskega odbora za standardizacijo (CEN), kot je na primer inštitut TÜV.

Standard EN 1176 je pomemben dosežek v korist vseh uporabnikov otroških igrišč. Države, ki so ga dodatno uzakonile s posebnim zakonom ali pravilnikom namenjajo zdravju otrok posebno pozornost.

Samo z nameščanjem certificiranih igral, ki so dokazano skladna s standardom EN 1176:2008, je upravitelj igrišča lahko prepričan, da daje v uporabo VARNA igrala. Žal temu ni vedno tako in v svetu se še vedno na otroških igriščih dogajajo nesreče s smrtnim izidom, ravno zaradi nespoštovanja varnostnih zahtev omenjenega standarda. Neskladen sedež gugalnice, predolga vrv, nepritrjeno igralo se lahko spremenijo iz opreme za igro v smrtno orodje za male uporabnike otroških igrišč.

Žal ne vsi proizvajalci igral upoštevajo veljavne standarde. Globalizacija prinaša na trg igrala, ki niso skladna ne glede dimenzij sestavnih delov igral ne glede izbora materialov. Tak primer je Kitajska, ekonomska velesila, ki zelo prepričljivo ponuja svoje izdelke, velikokrat pa ne upošteva varnostnih zahtev.

Standard EN 1176 zajema tudi delikatno področje pregledovanja in vzdrževanja otroških igrišč, katero je obvezno, a nemalokrat zanemarjeno področje, brez urejenosti katerega se življenjska doba igral bistveno skrajša in raven zagotavljanja varnosti uporabnikov drastično pade. Zaščita teh malih uporabnikov ne spada samo v moralno odgovornost, ampak tudi v kazensko in odškodninsko odgovornost. Tako je lahko upravitelj igrišča, v teku sojenja po nastali nesreči, spoznan za krivega, zaradi opustitve iz malomarnosti, ker ni upošteval varnostih zahtev standarda.

Evropa je vodilna na področju zaščite potrošnikov in standard EN 1176 je temelj za projektiranje, izdelavo, vgradnjo, uporabo in vzdrževanje otroških igrišč za psiho-fizično dobrobit naših otrok.

Kategorija: 

Brezplačna revija Na igrišču

 • Strokovna revija za upravitelje otroških igrišč.
 • Brezplačno informira, svetuje.
 • Uporabne strokovne vsebine za upravljanje z otroškim igriščem.
 • Primeri iz prakse.
 • Zanimive, koristne in inovativne informacije.
 • Komunicira na pristen in življenjski način.

Bralci pravijo

 • Zanimiva, polna idej.
 • V veselje mi je brati članke, ki govorijo o varnosti na igriščih (in ne le o nevarnostih). Hvala!
 • Dobrodošlo je gradivo zbrano na enem mestu.
 • Še naprej naj ostane taka. Uspešno delo želim.

Zahvala

 • Avtorjem, ki brezplačno delite dragoceno znanje, izkušnje in poglede.
 • Oglaševalcem, ki omogočate izid revije.
 • Bralcem, ki radi prebirate našo revijo in jo v raziskavah odlično ocenjujete, iskreno komentirate in ste nam v navdih in zagon.